Автоматични котли на въглища Witkowski Miniwit 8-48kw

С революционата горелка на TECHNIX  и контролер SKZP-02

SKZP-02 Най добрият контролер

Модулация от 0-100% 

Котел на пелети   Witkowski Smart 5

С най добрата горелка  KIPI и контролер ECOMAX

Интернет модул    ETH-01C

За контролери SKZP-02/04 и RM-86

Екологичен анализатор BCA-02 ECO

Работи както самостоятелно така и с контролери  SKZP

Контролер SKZP-04

Управлява  пелетни горелки и модулира от 0 до 100%