Екологичен анализатор

BCA-02 eco е компактно устройство за цялостен анализ на параметрите на горенето в котлите на твърдо гориво.

Работи с контролери от серията TIMEL SKZP.

Подреди по