Промяна на сървъра за конртолери TIMEL SKZP

12 март 2022

Промяна на адреса на сървъра за TIMEL SKZP контролери. 

 

Сървърът трябва да се промени както в приложението, така и в контролера 

 

Добавяме сървъра към списъка с възможни сървъри. 

Въвежда се адрес 46.242.128.17, порт 88 

Приложение: 

 

 

 

Сменяме сървъра за нашия котел: 

 

 

 

 

В контролера се променя само адресът на сървъра. 

Изберете бутона INTERNET (или в случай ,че имате контролен панел OPTIONS-> INTERNET)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прозореца SERWER задайте IP: 46.242.128.17 

 

 

 

 

Запишете.